Tölgy

A nemes tölgyek erdősültsége Magyarországon megközelíti a 21%-ot, így ez az egyik legmeghatározóbb magyar fafaj. Legelterjedtebb a kocsányos tölgy (Quercus robur) és a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea). Előbbi elsősorban a síkvidék, míg utóbbi a hegyvidék fája.

Fűrészipari felhasználás során elsősorban parkett frízt, bútorlécet gyártanak belőlük, a bútoriparban tömörfaként és furnérként is használatos. Emellett a hordógyártás fő alapanyaga és vasúti talpfaként is keresett.